Osvetlenie sály

381

Osvetlenie svadobnej sály, vodná nádrž Králová