KD Klasov

471

Osvetlenie svadby, kultúrny dom Klasov