KD Klasov

379

Osvetlenie sály, kultúrny dom Klasov