KD Dvory nad Žitavou

402

Osvetlenie na svadbu, kultúrny dom Dvory nad Žitavou