Osvetlenie sály na svadbu, Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň, Nové Zámky