Veľké Lovce

233

Osvetlenie sály, kultúrny dom Veľké Lovce