Osvetlenie sály

260

Osvetlenie svadobnej sály, vodná nádrž Králová