KD Klasov

273

Osvetlenie svadby, kultúrny dom Klasov