KD Klasov

244

Osvetlenie sály, kultúrny dom Klasov