KD Dvory nad Žitavou

403

Osvetlenie na svadbu, kultúrny dom Dvory nad Žitavou